eea-norway


Programma SIEVIETEI pilsoniskā sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Organizēt diskusiju forumus NVO līdzdalības attīstībai Latvijas reģionos;
- Organizēt seminārus Sieviešu tiesību institūta (STI) partnerību stiprināšanai Rīgā;
- Popularizēt STI mērķus un darbību (Sieviešu diena un Gada balva, konference, mājas lapa);
- Organizēt pasākumus mazaizsargāto sieviešu sociālai iekļaušanai (vasaras nometne, semināri);
- Sniegt juridiskās konsultācijas sieviešu interešu aizstāvībā;
- Nodrošināt projektu sagatavošanas un vadības centru darbību Latvijas reģionos (telpu remonts, telpu un aprīkojuma nodrošinājums, praktiskās darbnīcas, projektu realizācija);
- Organizēt apmācību un konsultāciju ciklus projektu sagatavošanā un uzņēmējdarbībā;
- Noorganizēt NVO forumu kruīzā Rīga-Helsinki-Rīga;
- Īstenot dažādu speciālistu pieredzes apmaiņu ārvalstīs.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti forumi dažādos Latvijas reģionos ar valsts institūciju un pašvaldību piedalīšanos par tādiem jautājumiem kā līdzdalības nozīme, dzimumu līdztiesība un sieviešu tiesības un līdzdalības mehānismu pielietošana;
- Sniegtas zināšanas NVO darbiniekiem par Eiropas Sieviešu Lobiju un nevalstisko organizāciju iekļaušanās iespējām starptautiskajos sadarbības tīklos;
- Sagatavots ilgtermiņa plāns Sieviešu tiesību institūta un partneru starptautiskiem kopprojektiem;
- Noorganizēta Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšana, Sieviešu tiesību institūta Gada balvas pasākums un Sieviešu tiesību institūta konferences;
- Veiktas Sieviešu tiesību institūta biedru un atbalstītāju, īpaši sieviešu, apmācības vasaras nometnēs un semināros Latvijā;
- Organizēti vairāki pieredzes apmaiņas pasākumi ārvalstīs un NVO diskusiju forums;
- Sniegtas juridiskās konsultācijas Sieviešu tiesību institūta biedriem, atbalstītājiem un citu NVO biedriem;
- Veicināta pieejamība LR Tiesībsargam un citām tiesībsargājošām institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās un novados;
- Sagatavoti vairāki projektu pieteikumi, kas iesniegti Latvijas un starptautiskajos fondos.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 33333.00 LVL / 47 428.59 EUR
Izlietotais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-12/02-2010
Projekta īstenotājs: Sieviešu tiesību institūts
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.sticentrs.lv
Statuss: Pabeigts