eea-norway


Atbalsts labdarības fondam "Ziedot"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- No vietējās sabiedrības piesaistīt ziedojumus akūtām un aktuālam sabiedrības vajadzībām un nodrošināt ziedojumu nodošanu mērķgrupām un regulāru informāciju ziedotājiem par labdarības projektu īstenošanas gaitu un ziedojumu izlietojumu;
- Nodrošināt NVO nepieciešamās zināšanas, rīkojot seminārus un konsultācijas, veicināt NVO atpazīstamību un prestižu plašākā sabiedrībā un ziedotāju vidū, līdzdarboties sabiedriskā labuma organizāciju darbības izvērtēšanā un uzlabošanā;
- Veicināt kopienu filantropijas attīstību un kopienu fondu sadarbības projektus;
- Veicināt brīvprātīgā darba attīstību Latvijā;
- Īstenot sociālo labklājību veicinošos projektus;
- Attīstīt un stiprināt Fonda Ziedot atpazīstamību un kapacitāti.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 4 semināri un 1 konference par tādiem jautājumiem kā līdzekļu piesaiste, aktualitātes sabiedriskā labuma organizācijām, risku vadība projektos, informācijas meklēšana internetā, izcilības sasniegšana krīzes apstākļos (kopā 184 dalībnieki);
- Piesaistīts finansējums vairāk kā LVL 120 000,00 apmērā akūtām un aktuālām sabiedrības vajadzībām. Sniegts atbalsts 48 projektiem, 189 bērniem līdz 18 gadu vecumam ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu izmaksu segšanai, nodrošinātas auklītes 39 ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām,
- 17 bērniem individuāli portālā Ziedot.lv savākti līdzekļi kopumā 34 644,63 LVL apmērā;
- Noorganizēts nacionāla mēroga NVO atbalsta un atpazīstamības pasākums – NVO institūta gada balva;
- Regulāra dalība Sabiedriskā labuma komisijas darbā;
- Panākta plaša portāla www.ziedot.lv atpazīstamība - to vidēji mēnesī apmeklē 36000 lietotāju;
- Izveidota laba sadarbība ar reklāmas aģentūru DDB, PR aģentūrām Porter Novelli un PRAE, kā arī ar web aģentūru Cube Media, uzsākta ilgtermiņa sadarbība ar lielveikalu tīklu Maxima.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 26663.98 LVL / 37 939.43 EUR
Izlietotais grants: 23987.15 LVL / 34 130.64 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-18/03-2009
Projekta īstenotājs: Fonds ziedot
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.ziedot.lv
Statuss: Pabeigts