eea-norway


Atbalsts labdarības fondam "Ziedot"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- No vietējās sabiedrības piesaistīt ziedojumus akūtām un aktuālam sabiedrības vajadzībām un nodrošināt ziedojumu nodošanu mērķgrupām un regulāru informāciju ziedotājiem par labdarības projektu īstenošanas gaitu un ziedojumu izlietojumu;
- Nodrošināt NVO nepieciešamās zināšanas, rīkojot seminārus un konsultācijas, veicināt NVO atpazīstamību un prestižu plašākā sabiedrībā un ziedotāju vidū, līdzdarboties sabiedriskā labuma organizāciju darbības izvērtēšanā un uzlabošanā;
- Veicināt kopienu filantropijas attīstību un kopienu fondu sadarbības projektus;
- Veicināt brīvprātīgā darba attīstību Latvijā;
- Īstenot sociālo labklājību veicinošos projektus;
- Attīstīt un stiprināt Fonda Ziedot atpazīstamību un kapacitāti.

Projekta rezultāti: Apakšprojekta laikā sasniegti šādi rezultāti:
- 171 dažādam labdarības projektam savākti vairāk kā 1 milj. LVL ziedojumu. Ziedojumi vākti portālā www.ziedot.lv, ziedojumu kastītēs, interneta labdarības veikaliņā, tirdzniecības centrā „ALFA” atvērtajā Ziedot.lv kioskā, ziedojumu veidā tika vāktas un nodotas mērķgrupām arī dažādas mantas;
- Noorganizētas vairākas labdarības akcijas: - „Skolas soma”, kā rezultātā 2208 skolēni saņēma 25,00 LVL palīdzību skolas gada uzsākšanai (sadarbībā ar 42 reģionu labdarības biedrībām); - „Paēdušai Latvijai”, kā rezultātā vismaz 1 pārtikas paku saņēmušas 15 934 ģimenes (kopā izsniegta 41 501 paka); - „Eņģeļi pār Latviju”, kā rezultātā savākti līdzekļi 414,2 tūkst. LVL un 2011.gadā palīdzība tiks sniegta 174 bērniem; - „Labestības diena 2010”, kuras ietvaros palīdzība sniegta 69 bērniem ārstniecības, rehabilitācijas pakalpojumu, operāciju un tehnisko palīglīdzekļu izdevumu segšanai (kopā 207,7 tūkst. LVL);
- Izveidota jauna programma „Kopgalds – siltas maltītes atbalsts”, kuras ietvaros finanšu un pārtikas veidā sniedz atbalstu 14 zupas virtuvēm visā Latvijā;
- Īstenots rehabilitācijas projekts „Mazajām sirsniņām”, kuras ietvaros palīdzība tiek sniegta 92 bērniem;
- Kopumā sniegta palīdzība 248 bērniem vecumā līdz 18 gadiem ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu izmaksu segšanai;
- Sniegti dotēti auklīšu pakalpojumi 113 ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām;
- Dažādo projektu īstenošanai tika piesaistīti vairāk kā 700 brīvprātīgie;
- Izveidotas 2 NVO institūta ziņu lapas (elektroniski nosūtītas 15 tūkst. cilvēku);
- Pilnveidota mājas lapa www.ziedot.lv.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 26500.00 LVL / 37 706.10 EUR
Izlietotais grants: 23850.00 LVL / 33 935.49 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-18/03-2010
Projekta īstenotājs: Fonds ziedot
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.ziedot.lv
Statuss: Pabeigts