eea-norway


Atbalsts LĢPSVA "Papardes zieds" darbam

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Activity Support Measure (2004-2009)

Search projects
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- pusaudžu un jauniešu informēšanu un izglītošanu;
- seksuālās un reproduktīvās veselības interešu aizstāvību nacionālās politikas veidošanas procesā;
- HIV/AIDS un citu seksuāli transmisīvo infekciju izplatības samazināšanu un sabiedrības izpratnes veidošanu;
- kvalitatīvas, pierādījumos balstītas informācijas un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā dažādām sociāli mazaizsargātām vai īpaši apdraudētām sabiedrības grupām;
- nevēlamu grūtniecību un abortu skaita mazināšanu un atbalstu sievietes tiesībām uz droši un legāli veiktu abortu.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- organizēta skrīninga ieviešana Latvijā, lai samazinātu mirstību no dzemdes kakla vēža Latvijā, notikušas 2 tikšanās ar LR Saeimas deputātiem un LR Saeimas sieviešu grupu par skrīningu Latvijā, notikusi 1 tikšanās-preses konference Eiropas Parlamentā Briselē – ECCA rīkotajā pasākumā par skrīnina ieviešanu;
- līdzdalība parlamenta komisijā, ministriju un starpministriju darba grupās ar seksuālo un reproduktīvo veselību saistītu jautājumu izstrādē;
- darbs NVO koalīcijā seksuālās un reproduktīvās veselības interešu aizstāvībai, veikta 2 NVO sertifikācija;
- sniegtas 1404 elektroniskās konsultācijas par seksuālo veselību un 55 psihologa konsultācijas;
- vispasaules AIDS dienas ietvaros biedrības vienaudžu izglītotāji novadīja 3 pasākumus;
- mācību centrā notikuši 4 mācību kursi (programma „Izproti dusmas, nepieļauj vardarbību!”, 74 dalībnieki);
- dalība EuroNGOs starptautiskajā konferencē Rīgā, (92 dalībnieki no 33 valstīm);
- izplatīti 47839 dažādi informatīvie materiāli (bukleti, plakāti, uzlīmes u.t.t.) par seksuāli reproduktīvās veselības jautājumiem;
- veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.papardeszieds.lv, 45 paziņojumi ziņu aģentūrām, 41 publikācija reģionālajos medijos, 9 raksti žurnālos un 100 publikācijas dažādos interneta portālos).
Priority: 11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 26666.68 LVL / 37 943.27 EUR
Grant spent: 23100.48 LVL / 32 869.02 EUR
Project number: 2007.NVOF1.2./1-16/04-2009
Project Promoter: Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds"
Start date of project: 01.01.2009.
Project finish date: 31.12.2009.
www: http://www.papardeszieds.lv
Status: Pabeigts