eea-norway


Atbalsts LĢPSVA "Papardes zieds" darbam

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- pusaudžu un jauniešu informēšanu un izglītošanu;
- seksuālās un reproduktīvās veselības interešu aizstāvību nacionālās politikas veidošanas procesā;
- HIV/AIDS un citu seksuāli transmisīvo infekciju izplatības samazināšanu un sabiedrības izpratnes veidošanu;
- kvalitatīvas, pierādījumos balstītas informācijas un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā dažādām sociāli mazaizsargātām vai īpaši apdraudētām sabiedrības grupām;
- nevēlamu grūtniecību un abortu skaita mazināšanu un atbalstu sievietes tiesībām uz droši un legāli veiktu abortu.

Projekta rezultāti: Apakšprojekta ietvaros tika sasniegti šādi rezultāti:
- Noorganizētas 120 nodarbības 1739 skolēniem no 7.-12.klasēm visā Latvijā par tēmu seksualitāte, savstarpējās attiecības un kontracepcija;
- Sniegtas 90 psihologa klātienes konsultācijas un 1168 e-pasta konsultācijas;
- Noorganizētas 60 vecmāšu nodarbības 716 skolēniem no 5.-6.klasēm;
- Noorganizētas 40 nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību 470 sociālajam riskam pakļautiem jauniešiem Rīgā;
- 72 jaunieši apmācīti mācību un konsultāciju sniegšanai vienaudžiem, 16 personas ieguvušas vienaudžu izglītotāju sertifikātu; notikušas 6 vienaudžu izglītotāju supervīzijas (piedalījās 64 dalībnieki);
- Interešu aizstāvības nolūkos noorganizēta 1 kampaņa un īstenots projekts „Veselība, iespējas izvēlēties, tiesības katram. Attīstības sadarbība seksuālās veselības un tiesību kontekstā”; ņemta dalība 12 komisiju, ministriju un starpministriju darba grupās un sēdēs;
- Īstenots projekts „HIV izplatības mazināšana slēgta tipa iestādēs”, dalība Vispasaules AIDS dienā;
- Noorganizēti 6 semināri „Izproti dusmas, nepieļauj vardarbību!” (112 dažādu jomu profesionāļi), īstenots projekts „Vadības prasmju attīstīšana neformālās izglītības procesā” (iesaistītas 8 Eiropas dažādu valstu NVO);
- Izplatīti 44,9 tūkst. dažādu informatīvo materiālu par seksuālo un reproduktīvo veselību un 500 informatīvie materiāli „Aborts”.
Prioritāte: 11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 33333.00 LVL / 47 428.59 EUR
Izlietotais grants: 29926.04 LVL / 42 580.92 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-16/04-2010
Projekta īstenotājs: Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds"
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.papardeszieds.lv
Statuss: Pabeigts