eea-norway


Biedrības "Latvijas Lauku forums" darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu Latvijas laukos;
- Pilnveidot informācijas telpu laukos
- Mūžizglītības stiprināšanu laukos;
- Lauku kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu;
- Mazās uzņēmējdarbības (t.sk. amatniecības) veicināšanu laukos;
- Saglabāt dabas vidi;
- Veicināt veselīgu dzīvesveidu laukos;
- Stiprināt sociālo integrāciju Latvijas laukos.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- dalība 9 konferencēs, 10 semināros un 6 diskusijās, kas skar lauku nevalstiskās organizācijas;
- dalība 1 konferencē un 3 semināros starptautiskā līmenī;
- izstrādāti jauni 3 projektu pieteikumi;
- veiktas 5 vizītes pie lauku NVO pārstāvjiem;
- darbība NVO un MK memoranda padomē, Valsts lauku tīkla padomē, Saeimas un NVO forumā;
- aktīva sadarbība ar tādām organizācijām kā eLPA, LLKC, LPS, LOSP, biedrība „Zemnieku saeima”, Zemkopības ministrija, Labklājības ministrija, Kultūras ministrija, Valsts lauku tīkls, UNESCO, URM (Urban rural Mission);
- veiktas PREPARE tīkla finanšu koordinatora funkcijas;
- dalība ERCA (Eiropas Lauku kopienu asociācija) izveidē.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Izlietotais grants: 20114.49 LVL / 28 620.34 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-15/06-2009
Projekta īstenotājs: Latvijas Lauku forums
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.llf.partneribas.lv
Statuss: Pabeigts