eea-norway


Biedrības "Latvijas Lauku forums" darbības atbalsts

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Activity Support Measure (2004-2009)

Search projectsAll project stories
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- mērķtiecīgi turpināt uzsākto darbu pie pastāvīgas rīcībspējīgas organizācijas izveides, kura nacionālā mērogā rosina un veicina Latvijas lauku pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanā, kā arī darbojas LLF izstrādātajās interešu aizstāvības jomās;
- Ietekmēt lauku attīstībai būtisku lēmumu pieņemšanu;
- Sekmēt lauku nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti;
- Veidot izpratni par lauku attīstību.

Project results: Apakšprojekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:
- Noorganizētas 4 reģionālās konferences par tēmu „Eiropas gads pret sociālo atstumtību un nabadzību”;
- Noorganizēta Urban Rural Mission vizīte Latvijā;
- Uzsākta Latvijas Lauku Jaunatnes foruma izveide;
- Izstrādāti 4 projekti, no kuriem 3 apstiprināti, izstrādāts un apstiprināts PREPARE network projekts nākamajiem 3 gadiem, uzsākts Vietējās identitātes pilotprojekts;
- Dalība NVO, MK memoranda padomes un Vides Konsultatīvās padomes sēdēs, 4 ministriju darba grupās, Lauku attīstības programmas ieviešanas uzraudzībā, diskusijā Eiromājā par Kopīgo Lauksaimniecības politiku un jaunā valsts līdzdalības modeļa izstrādē;
- Dalība 37 vietējos citu organizāciju rīkotajos pasākumos un 8 dažāda līmeņa starptautiskos pasākumos;
- Dalība starptautiskā programmā „Rural Animators Gruntwig”;
- Darbība 4 starptautiskās organizācijās;
- Izveidota sadarbība ar FARNET – Eiropas Zivsaimniecības grupu tīkla koordinējošo organizāciju;
- Piesaistīti 5 biedri un 2 brīvprātīgie;
- Uzturēta un pilnveidota biedrības mājas lapa http://llf.partneribas.lv/;
- Izgatavotas 500 vizītkartes un 50 T-krekli.
Priority: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 30000.00 LVL / 42 686.15 EUR
Grant spent: 21600.00 LVL / 30 734.03 EUR
Project number: 2007.NVOF1.2./1-15/06-2010
Project Promoter: Latvijas Lauku forums
Start date of project: 01.01.2010.
Project finish date: 28.02.2011.
www: http://www.llf.partneribas.lv
Status: Pabeigts