eea-norway


Kopienu filantropijas attīstība Ziemeļkurzemē 2008. -2011.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- attīstīt iedzīvotāju un to grupu līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā,
- sekmēt labdarības tradīciju nostiprināšanos lauku apvidos, konkrēti – Talsu rajonā,
- veicināt kopienu filantropijai atbalstošu vidi un attieksmi vietējā līmenī un nacionālā līmenī,
- nodot Talsu novadā uzkrāto pieredzi iedzīvotāju līdzdalībā un kopienu filantropijas attīstīšanā citu Latvijas novadu interesentiem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- rīkots projektu konkurss "Mēs savai videi" (saņemti 17 pieteikumi, atbalstīti 8 sabiedrības grupu/NVO projekti);
- noorganizēta apspriede Kopienu fondu kustības dalībniekiem;
- noorganizēts Atvērto durvju pasākums (piedalījās pašvaldību pārstāvji, NVO, uzņēmēji, kopienas fondu izveides iniciatīvu grupas (50 dalībnieki);
- noorganizēta labdarības akcija "Skolas soma Talsu pusē" - sniegts atbalsts 130 pirmklasnieku ģimenēm;
- dalība Talsu novada domes izglītības komisijas darbā, Talsu novada domes pārstāvji iesaistīti fonda aktivitātēs;
- kopā 2009.g. piesaistīti LVL 16447,03;
- veikti publicitātes pasākumi (12 preses relīzes, 26 publikācijas dažādos masu medijos, izsūtīti 4 apkārtraksti, informācija publicēta mājas lapās www.tnf.lv, sagatavots TV sižets).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 26700.00 LVL / 37 990.68 EUR
Izlietotais grants: 23713.41 LVL / 33 741.14 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-2/08-2009
Projekta īstenotājs: Talsu novada fonds
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.tnf.lv
Statuss: Pabeigts