eea-norway


Finansiālais atbalsts biedrības "Latgales Studentu centrs" 01.04.2008. - 31.03.2011. darbības programmas realizācijai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- koordinēt projektus, kas veicina Latgales novada kultūrvides, ekonomiskās un sociālās vides attīstību, izstrādi un realizāciju;
- piesaistīt organizācijai jaunus biedrus un veicināt tās atpazīstamību sabiedrības vidū;
- veicināt kvalitatīvu biedrības sadarbību ar citām NVO, valsts institūcijām un pašvaldībām, organizējot tās piedalīšanos dažādos NVO pasākumos un aktivitātēs, kā arī iesaistoties ar Latgales novada kultūrvidi, ekonomiskās un sociālās vides attīstību, pilsoniskās sabiedrības veidošanās un demokrātijas izpausmēm saistīto jautājumu risināšanā;
- iepazīstināt Latgales novada jauniešus un studentus ar biedrības mērķiem un uzdevumiem, sekmēt jaunu biedru iesaistīšanos NVO darbībā un pilsoniskās sabiedrības veidošanās procesos;
- nostiprināt organizācijas darbību ar stabilu finansējumu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēti vairāki pasākumi: jauniešu nometne "Atzolys" (20 Latgales jaunieši), "Latgales diena" Latvijas Brīvdabas muzejā (250 - 300 dalībnieki), 3 Latgales mūsdienu autoru literārie lasījumi, tradicionālie kultūras saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi "Ciguonūs īšona Latgolā" (100-150 dalībnieki) un "Leigū svieteišona Latgolā" (70 dalībnieki);
- uzņemti 5 jauni biedri (fiziskas personas);
- ziedojumos piesaistīti LVL 4176,10;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija ievietota mājas lapās www.lakuga.lv, www.studentnet.lv, Uzturēta interneta avīze "Latgalīšu Kulturys Gazeta" - www.lakuga.lv, reģistrēti 41331 lapu skatījumi un 25402 unikāli vortāla apmeklējumi);
- izveidots blogs - dienraksts: http://skreine.wordpress.com.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 26678.32 LVL / 37 959.83 EUR
Izlietotais grants: 21826.59 LVL / 31 056.44 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-28/09-2009
Projekta īstenotājs: Latgolys studentu centrs
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.lakuga.lv/lgsc
Statuss: Pabeigts