eea-norway


Finansiālais atbalsts biedrības "Latgales Studentu centrs" 01.04.2008. - 31.03.2011. darbības programmas realizācijai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- koordinēt projektus, kas veicina Latgales novada kultūrvides, ekonomiskās un sociālās vides attīstību, izstrādi un realizāciju;
- piesaistīt organizācijai jaunus biedrus un veicināt tās atpazīstamību sabiedrības vidū;
- veicināt kvalitatīvu biedrības sadarbību ar citām NVO, valsts institūcijām un pašvaldībām, organizējot tās piedalīšanos dažādos NVO pasākumos un aktivitātēs, kā arī iesaistoties ar Latgales novada kultūrvidi, ekonomiskās un sociālās vides attīstību, pilsoniskās sabiedrības veidošanās un demokrātijas izpausmēm saistīto jautājumu risināšanā;
- iepazīstināt Latgales novada jauniešus un studentus ar biedrības mērķiem un uzdevumiem, sekmēt jaunu biedru iesaistīšanos NVO darbībā un pilsoniskās sabiedrības veidošanās procesos;
- nostiprināt organizācijas darbību ar stabilu finansējumu.

Projekta rezultāti: Apakšprojekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:
- Noorganizēti 7 muzikāli literāri pasākumi „Latgalīts latgalīšam draugs” (kopā vairāk kā 150 dalībnieki);
- Izdota interneta avīze „Latgalīšu Kulturys Gazeta” (gadā laikā 35065 reģistrētie un 24960 unikālie vortāla apmeklētāji);
- Noorganizēti 3 latgaliešu mūsdienu autoru literārie lasījumi (195 dalībnieki);
- Noorganizēta „Latgales diena” Latvijas Brīvdabas muzejā" (250-300 cilvēki), un Latgales Studentu dienas;
- Noorganizēta „Laigū svieteišona Latgola” (~100 interesenti);
- Sadarbībā ar Rīgas Garīgo semināru noorganizēta informatīva pēcpusdiena par Adventa laiku Latgalē tagad un agrāk;
- Noorganizēts tradicionālais muzikāli literārais pasākums „La-La-Dra” un ziemas vakarēšana;
- Piesaistīti 8 jauni biedri.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 33364.60 LVL / 47 473.55 EUR
Izlietotais grants: 28702.63 LVL / 40 840.16 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-28/09-2010
Projekta īstenotājs: Latgolys studentu centrs
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.lakuga.lv/lgsc
Statuss: Pabeigts