eea-norway


Atbalsts Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „HARITAS” darbībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Veicināt ekonomiskos un sociālās integrācijas procesus reģionā, piedāvājot kvalitatīvus kultūras produktus un iesaistīšanos procesos, ieviest sociālos kultūras projektus;
- Nodrošināt informācijas apriti sabiedrībā, sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, veidojot mājas lapu un citus informatīvus materiālus, veicinot sabiedrības izpratni un iesaistīšanos NVO darbībā un pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā;
- Veicināt kultūras jomas organizāciju sadarbību reģionālā un Eiropas līmenī, paplašinot kultūras organizāciju sadarbības tīklu „Eiropas kultūras identitātes” un sagatavojot informatīvu platformu – organizāciju sadarbības iespēju datubāzi;
- Gatavot un ieviest sociālos un sociālekonomiskos kultūras projektus un starpnozaru sadarbības projektus;
- Konsultēt organizācijas biedrus un sadarbības partnerus par finanšu piesaistes iespējām, projektu sagatavošanu un ieviešanu;
- Līdzdarboties valsts kultūrpolitikas veidošanas procesā, sagatavojot atzinumus par organizācijai aktuāliem jautājumiem, reizi mēnesī piedaloties Valsts Sekretāru sanāksmēs un MK un NVO sadarbības memoranda konsultatīvajā padomē.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Sagatvoti un iesniegti 12 kultūras un starpnozaru sadarbības projektu pieteikumi, no kuriem 3 jau ieviesti;
- Sniegtas 30 konsultācijas biedriem un partneriem par finanšu piesaistes iespējām, projektu sagatavošanu un ieviešanu;
- Kultūras organizāciju sadarbības tīklam "Eiropas kultūras identitātes" piesaistītas vairāk kā 30 jaunas organizācijas;
- Līdzdarbība lēmumu pieņemšanas procesos - sadarbība ar Valmieras pilsētas pašvaldību, dalība NVO un MK Sadarbības memoranda īstenošanas sēdēs;
- Organizācijas aktivitātēs iesaistīti 30 brīvprātīgie un 6 praktikanti;
- Nodrošināta informācijas aprite sabiedrībā: izveidotas 10 NVO lapas laikrakstā "Liesma", 4 raidījumi "Runā NVO" Vidzemes TV (1 st.), informācija ievietota arī portālos: www.vtv.lv, www.valmiera24.lv, www.cesis24.lv, www.limbazi24.lv, www.valka24.lv, informācija regulāri atjaunota biedrības mājas lapā www.haritas.lv.
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 34079.11 LVL / 48 490.20 EUR
Izlietotais grants: 19168.80 LVL / 27 274.75 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./2-23/05-2010
Projekta īstenotājs: Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "HARITAS"
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
Statuss: Pabeigts