eea-norway


Finansiālais atbalsts Biedrības "Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009-2011

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Nodrošināt biedrības „Baltā māja” attīstību, izglītojot cilvēkresursus un veicinot organizācijas stratēģijas plānošanu un ieviešanu;
- Attīstīt sabiedrības interesēm un vajadzībām atbilstošu darbību un pakalpojumu plānošanu;
- Veicināt indivīdu un institūciju līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības pasākumu ieviešanu, ar mērķi izglītot sabiedrību par NVO darbību, piesaistot jaunus biedrus organizācijai.

Projekta rezultāti: Apakšprojekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:
- Noorganizēti 5 informatīvie un izglītojošie pasākumi novada cilvēkiem ar invaliditāti (65 dalībnieki), 4 brīvprātīgo tikšanās (50 dalībnieki);
- Noorganizēti dažādi pulciņi un klubi: līnijdejas (10 dalībnieki), ceļotāju klubs (29 dalībnieki), angļu valoda (8 dalībnieki), floristika (8 dalībnieki), „Rudens roze” (12 pensionāri), „Gundega” (8 dāmas), jauno vecmāmiņu klubs (8 vecmāmiņas);
- Veiktas apmācības stratēģijas izstrādē (12 dalībnieki), izstrādāta biedrības attīstības programma 2010. -2016.gadam;
- Turpināta 14 dažādu projektu īstenošana, t.sk. „Paēdušai Latvijai”, „Skolas soma 2010”, sagatavots un iesniegts apmācību projekts sadarbībā ar „Heifer International”;
- Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens biedrības darbiniekiem un valdes locekļiem uz Ziemeļvidzemes NVO (12 personas);
- Uzsākta „Palīglīdzekļu punkta” darbība, kurā var iznomāt palīglīdzekļus un saņemt remonta pakalpojumus;
- Dalība Līvānu novada uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus pasākumā.
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 10666.60 LVL / 15 177.20 EUR
Izlietotais grants: 9567.77 LVL / 13 613.71 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./2-30/06-2010
Projekta īstenotājs: Baltā māja
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.baltamaja.lv
Statuss: Pabeigts