esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea-norway


Kapacitāte - attīstībai, integrācijai, jaunatnei, apmācībai (KAIJA)

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Sociālās alternatīvas institūts" institucionālo kapacitāti, iekārtojot biroja telpas, izveidojot materiāli tehnisko bāzi, apmācot darbiniekus un izstrādājot jaunus projektus. Biedrības "Sociālās alternatīvas institūts" ilgtermiņa plāns paredz:
- sabiedrības izglītošanu ar mērķi veicināt iedzīvotāju darbaspējas un iesaistīšanos nodarbinātībā (īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un pirmspensijas vecuma personām);
- sabiedrības veselības veicināšanu, izglītojot un informējot;
- Latvijas sabiedrības integrāciju, apgūstot ārvalstu labās prakses piemērus (ārvalstu pozitīvo pieredzi) un attīstot pārrobežu sadarbību EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu atbalsta jomā.

Результаты проекта: Projekta ietvaros 2 darbinieki cēluši kapacitāti mācību kursos (projektu vadība, projektu komandas vadība, darbs ar medijiem, ES struktūrfondi), iegādātas biroja mēbeles un tehnika (galdi, krēsli, plaukts, 2 datori, mulitfunkcionālā iekārta), izveidots biedrības logo, izdots buklets par biedrību latviešu un angļu valodās, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.sainstitute.lv, sagatavoti 3 projektu pieteikumi.
Приоритет: 11. Veselība,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 13810.90 LVL / 19 651.14 EUR
Использованный грант: 9913.80 LVL / 14 106.07 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./1-27/01
Исполнитель проекта: Sociālās alternatīvas institūts
Дата начала проекта: 01.10.2007.
Дата окончания проекта: 31.05.2008.
www: http://www.sainstitute.lv
Cтатус: проект осуществлён