eea-norway


Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt nodibinājuma "Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika"" institucionālo kapacitāti, nomājot un uzturot biroja telpas, iegādājoties biroja aprīkojumu un tehniku, apmācot darbiniekus un attīstot projektus. Latgales skolu atbalsta fonda „Veronika” darbība virzīta uz reālu un ilgstošu sociālo atšķirību mazināšanu Latgales reģionā, stiprinot un integrējot pilsonisko sabiedrību. Saskaņā ar tā stratēģiskajiem mērķiem, Latgales skolu atbalsta fonda „Veronika” darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- fonda darbības optimizāciju un kapacitātes paaugstināšanu,
- skolēnu un skolotāju sociālo apstākļu uzlabošanu;
- bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitāciju.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros nomātas biroja telpas, iegādātas biroja mēbeles, mazvērtīgais inventārs un biroja tehnika (3 datori, printeris, projektors), kā arī iegādāta nepieciešamā grāmatvedības datorprogramma.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 33306.00 LVL / 47 390.17 EUR
Izlietotais grants: 29158.98 LVL / 41 489.49 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./1-3/03
Projekta īstenotājs: Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika"
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 03.09.2008.
Statuss: Pabeigts