eea-norway


Vides biedrības Krūzes kapacitātes paaugstināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības „Vides biedrība Krūzes” kapacitāti, apmācot darbiniekus NVO pārvaldē un nostiprinot biedrības materiāli tehnisko nodrošinājumu. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz sekmēt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību:
- uzlabojot gan pašreizējās, gan nākamo paaudžu dzīves kvalitāti,
- nodrošinot dzīvās dabas un fiziskās vides aizsargāšanu,
- nodrošinot ekoloģiskā dzīvesveida un latvisko tradīciju popularizēšanu Latvijā un Eiropas Savienībā,
- izveidojot starptautisku bioloģiskās lauksaimniecības apmācību un pētniecības centru zemnieku sētā.

Project results: Projekta ietvaros 5 darbinieki cēluši kapacitāti dažādos mācību kursos (grāmatvedība, lietvedība, biznesa plānu sagatavošana, vadīšana, darbības analīze un plānošana, prezentācijas prasmes, ES struktūrfondi), veikts biroja telpu remonts, iegādātas biroja mēbeles un tehnika (krēsls, lampas, tāfele, dators, kopētājs, fotokamera), izdots buklets par biedrību, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.ekokruzes.lv, sniegta intervija radio un presē, dalība LTV1 raidījumā "Zaļais īpašums", aktīva dalība ekoloģiskā dzīvesveida un bioloģiskās saimniekošanas popularizēšanā (dalība 9 pasākumos, novadīts 1 seminārs, uzņemtas 25 delegācijas).
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 31536.38 LVL / 44 872.23 EUR
Grant spent: 27837.19 LVL / 39 608.75 EUR
Project number: NVOF2.1./1-9/04
Project Promoter: Vides biedrība" Krūzes"
Start date of project: 01.10.2007.
Project finish date: 30.09.2008.
www: http://www.ekokruzes.lv
Status: Pabeigts