Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Nodibinājuma "Mārīte ABC" materiāli tehniskās bāzes izveidošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir uzlabot nodibinājuma "Mārīte ABC" materiāli tehnisko bāzi, labiekārtojot telpas, iegādājoties biroja mēbeles, biroja tehniku un Montessori speciālos materiālus. Nodibinājuma ilgtermiņa mērķi paredz:
- sekmēt Lielvārdes novada un tuvākās apkaimes bērnu ar īpašām vajadzībām un citu bērnu spēju un personības vispusīgu attīstīšanu,
- nodrošināt bērniem alternatīvas apmācības iespējas atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām un spējām,
- piedāvāt rehabilitācijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām, izmantojot Montesori pedagoģijas un citas metodes,
- veidot sadarbību ar bērnu rehabilitācijas, alternatīvās apmācības un citām mācību iestādēm Latvijā un citās valstīs.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros iegādātas bērnu nodarbībām paredzētas mēbeles (14 krēsli, 4 galdi, 10 plaukti, 5 skapji) un Montessori mācību materiāli, iegādāta biroja tehnika (dators, printeris, kopētājs, mūzikas iekārta, fotoaparāts, videokamera), uzstādītas žalūzijas un siltā ūdens boilers, bijušas 3 publikācijas presē.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 9858.01 LVL / 14 026.68 EUR
Izlietotais grants: 5896.92 LVL / 8 390.56 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./2-7/05
Projekta īstenotājs: Mārīte ABC
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 29.02.2008.
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 16.06.21