Начало > Источники финансирования

eea-norway


Nodibinājuma "Mārīte ABC" materiāli tehniskās bāzes izveidošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir uzlabot nodibinājuma "Mārīte ABC" materiāli tehnisko bāzi, labiekārtojot telpas, iegādājoties biroja mēbeles, biroja tehniku un Montessori speciālos materiālus. Nodibinājuma ilgtermiņa mērķi paredz:
- sekmēt Lielvārdes novada un tuvākās apkaimes bērnu ar īpašām vajadzībām un citu bērnu spēju un personības vispusīgu attīstīšanu,
- nodrošināt bērniem alternatīvas apmācības iespējas atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām un spējām,
- piedāvāt rehabilitācijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām, izmantojot Montesori pedagoģijas un citas metodes,
- veidot sadarbību ar bērnu rehabilitācijas, alternatīvās apmācības un citām mācību iestādēm Latvijā un citās valstīs.

Результаты проекта: Projekta ietvaros iegādātas bērnu nodarbībām paredzētas mēbeles (14 krēsli, 4 galdi, 10 plaukti, 5 skapji) un Montessori mācību materiāli, iegādāta biroja tehnika (dators, printeris, kopētājs, mūzikas iekārta, fotoaparāts, videokamera), uzstādītas žalūzijas un siltā ūdens boilers, bijušas 3 publikācijas presē.
Приоритет: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīgas reģions
Грант: 9858.01 LVL / 14 026.68 EUR
Использованный грант: 5896.92 LVL / 8 390.56 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./2-7/05
Исполнитель проекта: Mārīte ABC
Дата начала проекта: 01.10.2007.
Дата окончания проекта: 29.02.2008.
Cтатус: проект осуществлён