eea-norway


Integratīva bērnu izglītības un attīstības centra "Montessori bērnu māja" izveide Rīgā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir izveidot Rīgā integratīvu bērnu izglītības un attīstības centru „Montessori bērnu māja”, kas ietver centra darbības reģistrēšanu, pirmsskolas, interešu izglītības un pēcskolas integratīvo grupu izveidi bērniem vecumā no 0-12 gadiem, izglītības programmu izstrādi, centra darbībai nepieciešamās dokumentācijas un uzskaites un novērojumu sistēmas izveidi, Montessori atveseļojošās pedagoģijas materiāla iegādi, kā arī centra terapijas un pēcskolas grupas telpu iekārtošanu. Biedrības ilgtermiņa mērķi paredz izveidot kompleksu, brīvi pieejamu izglītības un attīstības sistēmu pēc Montessori pedagoģijas pamatprincipiem, iesaistot tajā bērnus ar speciālām vajadzībām un veselus bērnus, lai nodrošinātu ikvienam bērnam tiesības uz atbilstošu izglītību un vietu sabiedrībā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros nomātas 2 mācību telpas un iekārtotas 2 darba vietas, iegādātas bērnu nodarbībām paredzētas mēbeles (32 krēsli, 11 galdi, 15 plaukti, 4 pakaramie) un Montessori mācību materiāli, izstrādātas 2 interešu izglītības programmas, izveidots bērnu izglītības un attīstības centra nolikums, sniegta intervija radio, presē ievietotas 2 reklāmas, informācija ievietota biedrības mājas lapā www.montessori.lv.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 23987.40 LVL / 34 131.00 EUR
Izlietotais grants: 20688.35 LVL / 29 436.87 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./2-3/07
Projekta īstenotājs: Montessori bērnu māja
Uzsākšanas datums: 01.02.2008.
Pabeigšanas datums: 30.11.2008.
WWW adrese: http://www.montessori.lv
Statuss: Pabeigts