eea-norway


Integratīva bērnu izglītības un attīstības centra "Montessori bērnu māja" izveide Rīgā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir izveidot Rīgā integratīvu bērnu izglītības un attīstības centru „Montessori bērnu māja”, kas ietver centra darbības reģistrēšanu, pirmsskolas, interešu izglītības un pēcskolas integratīvo grupu izveidi bērniem vecumā no 0-12 gadiem, izglītības programmu izstrādi, centra darbībai nepieciešamās dokumentācijas un uzskaites un novērojumu sistēmas izveidi, Montessori atveseļojošās pedagoģijas materiāla iegādi, kā arī centra terapijas un pēcskolas grupas telpu iekārtošanu. Biedrības ilgtermiņa mērķi paredz izveidot kompleksu, brīvi pieejamu izglītības un attīstības sistēmu pēc Montessori pedagoģijas pamatprincipiem, iesaistot tajā bērnus ar speciālām vajadzībām un veselus bērnus, lai nodrošinātu ikvienam bērnam tiesības uz atbilstošu izglītību un vietu sabiedrībā.

Результаты проекта: Projekta ietvaros nomātas 2 mācību telpas un iekārtotas 2 darba vietas, iegādātas bērnu nodarbībām paredzētas mēbeles (32 krēsli, 11 galdi, 15 plaukti, 4 pakaramie) un Montessori mācību materiāli, izstrādātas 2 interešu izglītības programmas, izveidots bērnu izglītības un attīstības centra nolikums, sniegta intervija radio, presē ievietotas 2 reklāmas, informācija ievietota biedrības mājas lapā www.montessori.lv.
Приоритет: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 23987.40 LVL / 34 131.00 EUR
Использованный грант: 20688.35 LVL / 29 436.87 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./2-3/07
Исполнитель проекта: Montessori bērnu māja
Дата начала проекта: 01.02.2008.
Дата окончания проекта: 30.11.2008.
www: http://www.montessori.lv
Cтатус: проект осуществлён