eea-norway


"Divas puses vienā" - biedrības "Mores muzejs" pamatdarbības, popularizēšanas un ekspozīcijas nodrošināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir uzlabot biedrības „Mores muzejs” darbību un stiprināt ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot biedrības biedru kvalifikāciju, piesaistot ekspertu palīdzību muzeja ekspozīcijas veidošanai, izremontējot biroja un izstāžu telpas, iegādājoties datortehniku, izveidojot informācijas un reklāmas līdzekļus sadarbībai ar sabiedrību. Biedrības "Mores muzejs" darbības ilgtermiņa plāns paredz izveidot unikālu un nozīmīgu muzeju Vidzemes reģionā par II. pasaules kara vēsturi un kļūt par vadošo tūrisma un kultūras objektu Mores pagastā.

Project results: Projekta ietvaros 1 darbiniece cēlusi kapacitāti mācību kursos (projektu vadība, muzeja darba pamatprincipi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, grāmatvedība ES struktūrfondu projektos), iegādāta biroja tehnika (dators, audio iekārta), veikts izstāžu telpu un biroja telpu remonts, izdots buklets par Mores muzeju, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.moresmuzejs.lv, noorganizēti 3 pasākumi.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 30430.49 LVL / 43 298.69 EUR
Grant spent: 27376.56 LVL / 38 953.34 EUR
Project number: NVOF2.1./2-2/09
Project Promoter: Mores muzejs
Start date of project: 04.09.2007.
Project finish date: 28.02.2009.
www: http://www.moresmuzejs.lv
Status: Pabeigts