eea-norway


"Divas puses vienā" - biedrības "Mores muzejs" pamatdarbības, popularizēšanas un ekspozīcijas nodrošināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir uzlabot biedrības „Mores muzejs” darbību un stiprināt ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot biedrības biedru kvalifikāciju, piesaistot ekspertu palīdzību muzeja ekspozīcijas veidošanai, izremontējot biroja un izstāžu telpas, iegādājoties datortehniku, izveidojot informācijas un reklāmas līdzekļus sadarbībai ar sabiedrību. Biedrības "Mores muzejs" darbības ilgtermiņa plāns paredz izveidot unikālu un nozīmīgu muzeju Vidzemes reģionā par II. pasaules kara vēsturi un kļūt par vadošo tūrisma un kultūras objektu Mores pagastā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 1 darbiniece cēlusi kapacitāti mācību kursos (projektu vadība, muzeja darba pamatprincipi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, grāmatvedība ES struktūrfondu projektos), iegādāta biroja tehnika (dators, audio iekārta), veikts izstāžu telpu un biroja telpu remonts, izdots buklets par Mores muzeju, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.moresmuzejs.lv, noorganizēti 3 pasākumi.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 30430.49 LVL / 43 298.69 EUR
Izlietotais grants: 27376.56 LVL / 38 953.34 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./2-2/09
Projekta īstenotājs: Mores muzejs
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 28.02.2009.
WWW adrese: http://www.moresmuzejs.lv
Statuss: Pabeigts