Home > Sources of funding

eea-norway


Inčukalna Invalīdu Biedrības integrācijas un mācību centra "Mūsmājas" izveidošana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Inčukalna Invalīdu Biedrība" kapacitāti, pielāgojot telpas cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, veidojot biedrības atpazīstamību. Biedrības "Inčukalna Invalīdu Biedrība" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju (cilvēki ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām, bērni invalīdi un viņu ģimenes locekļi, pirmspensijas vecuma cilvēki, ilgstošie bezdarbnieki) līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā;
- veicināt labdarību – brīvprātīgo darbu, ziedošanu un filantropiju;
- popularizēt pilsonisku sabiedrību un līdzdalību ar to saistītajos procesos ar reāliem piemēriem;
- veicināt iedzīvotāju pašorganizēšanos un sadarbību NVO ietvaros.

Project results: Projekta ietvaros organizācijas telpas pielāgotas cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām, iegādāta biroja tehnika un mēbeles (dators, radiotelefons, 2 galdi, plaukts, pakaramais, 15 saliekamie krēsli), noorganizēti 2 semināri un telpu atklāšanas pasākums, presē publicēti 6 raksti par projektu, 1 raksts ievietots Inčukalna novada mājas lapā.
Priority: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Grant awarded: 50038.96 LVL / 71 199.03 EUR
Grant spent: 29084.09 LVL / 41 382.93 EUR
Project number: NVOF2.1./2-5/10
Project Promoter: Inčukalna Invalīdu
Start date of project: 01.12.2007.
Project finish date: 30.11.2008.
Status: Pabeigts