Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Inčukalna Invalīdu Biedrības integrācijas un mācību centra "Mūsmājas" izveidošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Inčukalna Invalīdu Biedrība" kapacitāti, pielāgojot telpas cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, veidojot biedrības atpazīstamību. Biedrības "Inčukalna Invalīdu Biedrība" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju (cilvēki ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām, bērni invalīdi un viņu ģimenes locekļi, pirmspensijas vecuma cilvēki, ilgstošie bezdarbnieki) līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā;
- veicināt labdarību – brīvprātīgo darbu, ziedošanu un filantropiju;
- popularizēt pilsonisku sabiedrību un līdzdalību ar to saistītajos procesos ar reāliem piemēriem;
- veicināt iedzīvotāju pašorganizēšanos un sadarbību NVO ietvaros.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros organizācijas telpas pielāgotas cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām, iegādāta biroja tehnika un mēbeles (dators, radiotelefons, 2 galdi, plaukts, pakaramais, 15 saliekamie krēsli), noorganizēti 2 semināri un telpu atklāšanas pasākums, presē publicēti 6 raksti par projektu, 1 raksts ievietots Inčukalna novada mājas lapā.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 50038.96 LVL / 71 199.03 EUR
Izlietotais grants: 29084.09 LVL / 41 382.93 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./2-5/10
Projekta īstenotājs: Inčukalna Invalīdu
Uzsākšanas datums: 01.12.2007.
Pabeigšanas datums: 30.11.2008.
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 07.05.21