Начало > Источники финансирования

eea-norway


Inčukalna Invalīdu Biedrības integrācijas un mācību centra "Mūsmājas" izveidošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Inčukalna Invalīdu Biedrība" kapacitāti, pielāgojot telpas cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, veidojot biedrības atpazīstamību. Biedrības "Inčukalna Invalīdu Biedrība" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju (cilvēki ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām, bērni invalīdi un viņu ģimenes locekļi, pirmspensijas vecuma cilvēki, ilgstošie bezdarbnieki) līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā;
- veicināt labdarību – brīvprātīgo darbu, ziedošanu un filantropiju;
- popularizēt pilsonisku sabiedrību un līdzdalību ar to saistītajos procesos ar reāliem piemēriem;
- veicināt iedzīvotāju pašorganizēšanos un sadarbību NVO ietvaros.

Результаты проекта: Projekta ietvaros organizācijas telpas pielāgotas cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām, iegādāta biroja tehnika un mēbeles (dators, radiotelefons, 2 galdi, plaukts, pakaramais, 15 saliekamie krēsli), noorganizēti 2 semināri un telpu atklāšanas pasākums, presē publicēti 6 raksti par projektu, 1 raksts ievietots Inčukalna novada mājas lapā.
Приоритет: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Грант: 50038.96 LVL / 71 199.03 EUR
Использованный грант: 29084.09 LVL / 41 382.93 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./2-5/10
Исполнитель проекта: Inčukalna Invalīdu
Дата начала проекта: 01.12.2007.
Дата окончания проекта: 30.11.2008.
Cтатус: проект осуществлён