Home > Sources of funding

eea-norway


Atbalsts biedrības "E-mācības" kapacitātes stiprināšanai uzstādītā mērķa sasniegšanā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "E-mācības" institucionālo kapacitāti, labiekārtojot telpas, iegādājoties nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, izveidojot internetā publiski pieejamu datu bāzi un mācību vidi. Biedrības "E-mācības" mērķi paredz:
- izveidot bezmaksas brīvi pieejamu e-mācību vidi skolu sabiedrībai – skolēniem, vecākiem, skolotājiem,
- attīstīt un atbalstīt skolu sabiedrības esošo un jaunu izglītības procesu attīstību visā Latvijā,
- palīdzēt aktīviem skolotājiem un skolu vadītājam Latvijā īstenot savus mērķus izglītības pilnveidošanā un uzlabošanā.

Project results: Projekta ietvaros izveidota un iztulkota e-mācību vides bāzes latviskā versija, organizācijas biroja telpa aprīkota ar drošības režģiem un signalizāciju, iegādāta biroja tehnika un mēbeles (5 datori, 2 printeri, tāfele, 5 gadi, 5 datorkrēsli, 2 skapji, 2 apmeklētāju krēsli), presē ievietota 1 publikācija par projektu, Vidzemes TV demonstrēts video materiāls, noslēgti 11 vienreizējas sadarbības līgumi ar dažādiem atbalstītājiem.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 7494.84 LVL / 10 664.20 EUR
Grant spent: 6067.30 LVL / 8 632.99 EUR
Project number: NVOF2.1./3-6/12
Project Promoter: E-mācības
Start date of project: 01.12.2007.
Project finish date: 29.02.2008.
www: http://www.e-macibas.lv
Status: Pabeigts