Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Atbalsts biedrības "E-mācības" kapacitātes stiprināšanai uzstādītā mērķa sasniegšanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "E-mācības" institucionālo kapacitāti, labiekārtojot telpas, iegādājoties nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, izveidojot internetā publiski pieejamu datu bāzi un mācību vidi. Biedrības "E-mācības" mērķi paredz:
- izveidot bezmaksas brīvi pieejamu e-mācību vidi skolu sabiedrībai – skolēniem, vecākiem, skolotājiem,
- attīstīt un atbalstīt skolu sabiedrības esošo un jaunu izglītības procesu attīstību visā Latvijā,
- palīdzēt aktīviem skolotājiem un skolu vadītājam Latvijā īstenot savus mērķus izglītības pilnveidošanā un uzlabošanā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros izveidota un iztulkota e-mācību vides bāzes latviskā versija, organizācijas biroja telpa aprīkota ar drošības režģiem un signalizāciju, iegādāta biroja tehnika un mēbeles (5 datori, 2 printeri, tāfele, 5 gadi, 5 datorkrēsli, 2 skapji, 2 apmeklētāju krēsli), presē ievietota 1 publikācija par projektu, Vidzemes TV demonstrēts video materiāls, noslēgti 11 vienreizējas sadarbības līgumi ar dažādiem atbalstītājiem.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 7494.84 LVL / 10 664.20 EUR
Izlietotais grants: 6067.30 LVL / 8 632.99 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./3-6/12
Projekta īstenotājs: E-mācības
Uzsākšanas datums: 01.12.2007.
Pabeigšanas datums: 29.02.2008.
WWW adrese: http://www.e-macibas.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 10.08.20