eea-norway


Dokumentālā kino un foto apvienības ELM MEDIA cilvēkresursu kapacitātes un materiāli - tehniskās bāzes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt nodibinājuma "Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"" institucionālo kapacitāti, kas ietver atbalstu jaunu darbinieku apmācībai darba vietā, organizācijas mājas lapas uzlabošanu, jauna aprīkojuma, programmatūras iegādi un telpu remontu. Nodibinājuma "Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"" darbības ilgtermiņa plāns paredz paplašināt Latvijas sabiedrībai pieejamo sociāli aktīvo audiovizuālo produktu klāstu, veidojot dokumentālās filmas, fotoizstādes un fotoalbumus par dažādiem vides aizsardzības un sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Результаты проекта: Projekta ietvaros piesaistīti 2 jauni darbinieki, kas apmācīti filmēt, apstrādāt materiālu, montēt (1 darbinieks) un sagatavot projekta pieteikumus, plānot finanses, piesaistīt finansējumu (1 darbinieks). Projekta ietvaros sagatavoti 10 projektu pieteikumi (atbalstīti 3, piesaistot finansējumu 15500 LVL), iegādāts aprīkojums (projektors, videomonitors, skaņas montāžas darba stacija, skaņas montāžas karte, programmatūra fotogrāfiju apstrādei), izveidota nodibinājuma mājas lapa www.elmmedia.lv, izdoti 300 DVD ar studijas veidotajām filmām.
Приоритет: 12. Vides aizsardzība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīga
Грант: 31707.33 LVL / 45 115.47 EUR
Использованный грант: 28740.00 LVL / 40 893.34 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./3-9/13
Исполнитель проекта: Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"
Дата начала проекта: 01.10.2007.
Дата окончания проекта: 31.05.2008.
www: http://www.elmmedia.lv
Cтатус: проект осуществлён