eea-norway


Patīkamas telpas - sadarbības sākums

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Ecclesia" kapacitāti, piemērojot biedrības telpas pasākumu organizēšanai. Biedrības "Ecclesia" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- organizēt latviešu valodas apmācības kursus un informatīvus pasākumus, kuri sniegs nepilsoņiem informāciju par naturalizācijas procesu,
- veikt izglītojošu darbu ģimenes vērtību popularizēšanā, sadarbojoties ar skolām un pagastu padomēm,
- apmaksāt pusdienas bērniem skolās un sniegt humanitāro palīdzību.

Project results: Projekta ietvaros veikts telpu remonts, presē publicēts 1 raksts.
Priority: 3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 18310.28 LVL / 26 053.18 EUR
Grant spent: 15304.10 LVL / 21 775.77 EUR
Project number: NVOF2.1./3-4/15
Project Promoter: Ecclesia
Start date of project: 10.09.2007.
Project finish date: 26.11.2007.
Status: Pabeigts