eea-norway


"brīvprātīgais.lv" kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "brīvprātīgais.lv" institucionālo kapacitāti, apmācot biedrus, veidojot biedrības publisko tēlu, izveidojot brīvprātīgā darba portālu/ datu bāzi un izglītojot sabiedrību par brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba portālu. Biedrības "brīvprātīgais.lv" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- izveidot un attīstīt portālu www.brīvprātīgais.lv par apjomīgu datu bāzi par brīvprātīgā darba aktivitātēm un projektiem,
- izmantot moderno tehnoloģiju iespējas un virtuālo telpu efektīvākai sabiedrības izglītības un līdzdalības veicināšanai,
- izglītot sabiedrību par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, uzrunājot visas sabiedrības grupas,
- informēt par brīvprātīgā darba iespējām, informēt par brīvprātīgā darba tiesiskajiem pamatiem,
- sekmēt jaunu partneru iesaistīšanos brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Project results: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par komandas veidošanu (20 biedri), datu bāzu veidošanu (3 biedri), prezentāciju veidošanu (5 biedri) un web lapu dizaina veidošanu (3 biedri). Projekta ietvaros uzlabota biedrības mājas lapa www.brivpratigais.lv (ievietota datu bāze par brīvprātīgā darba meklētājiem un piedāvātājiem), izveidotas biedrības vizuālās identitātes vadlīnijas, sagatavotas 2 preses relīzes, internetā ievietotas vairākas ziņas un informatīvi banneri, noorganizēts projekta noslēguma pasākums, TV pārraidīta 1 intervija ar biedrības komunikāciju speciālisti, noorganizēta 1 starptautiska pieredzes apmaiņas vizīte.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 29958.99 LVL / 42 627.80 EUR
Grant spent: 21570.47 LVL / 30 692.01 EUR
Project number: NVOF2.1./4-5/16
Project Promoter: brīvprātīgais.lv
Start date of project: 01.11.2007.
Project finish date: 31.08.2008.
www: http://www.brivpratigais.lv
Status: Pabeigts