eea-norway


Galēnu kultūrvēstures biedrība - Riebiņu novada iedzīvotāju izglītībai un kultūrai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Galēnu kultūrvēstures biedrība" institucionālo kapacitāti, izveidojot un ar mēbelēm nokomplektējot organizācijas biroju- apmācību klasi, aprīkojot to ar mūsdienīgu biroja tehniku, kā arī sagatavojot kvalificētus speciālistus projektu vadībā, grāmatvedībā, muzeju darbā, informātikā, nometņu vadīšanā. Biedrības "Galēnu kultūrvēstures biedrība" darbības ilgtermiņa plāns paredz sekmēt Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos,
- apzinot, atjaunojot un iedzīvinot sabiedrībā novada kultūrvēstures mantojumu,
- veicinot sabiedrības izglītošanos, radot iespējas pieaugušo tālākizglītībai,
- veicinot dialogu un sapratni starp novada teritorijā dzīvojošajiem dažādu tautību pārstāvjiem.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par bērnu nometņu vadīšanu (2 biedri), projektu vadību (1 biedrs), grāmatvedība (1 biedrs) un muzeju darbu (1 biedrs) un informātikas jautājumiem (1 biedrs). Projekta ietvaros iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (21 galda un krēsla komplekts, 4 plaukti, tāfele, dators, kopētājs, printeris, videokamera, diktofons, DVD), noorganizēts projekta noslēguma seminārs, presē ievietotas 5 publikācijas.
Prioritāte: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 10000.92 LVL / 14 230.03 EUR
Izlietotais grants: 8359.60 LVL / 11 894.64 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./6-2/19
Projekta īstenotājs: Galēnu kultūrvēstures biedrība
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 30.09.2008.
Statuss: Pabeigts