eea-norway


Galēnu kultūrvēstures biedrība - Riebiņu novada iedzīvotāju izglītībai un kultūrai

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Galēnu kultūrvēstures biedrība" institucionālo kapacitāti, izveidojot un ar mēbelēm nokomplektējot organizācijas biroju- apmācību klasi, aprīkojot to ar mūsdienīgu biroja tehniku, kā arī sagatavojot kvalificētus speciālistus projektu vadībā, grāmatvedībā, muzeju darbā, informātikā, nometņu vadīšanā. Biedrības "Galēnu kultūrvēstures biedrība" darbības ilgtermiņa plāns paredz sekmēt Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos,
- apzinot, atjaunojot un iedzīvinot sabiedrībā novada kultūrvēstures mantojumu,
- veicinot sabiedrības izglītošanos, radot iespējas pieaugušo tālākizglītībai,
- veicinot dialogu un sapratni starp novada teritorijā dzīvojošajiem dažādu tautību pārstāvjiem.

Project results: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par bērnu nometņu vadīšanu (2 biedri), projektu vadību (1 biedrs), grāmatvedība (1 biedrs) un muzeju darbu (1 biedrs) un informātikas jautājumiem (1 biedrs). Projekta ietvaros iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (21 galda un krēsla komplekts, 4 plaukti, tāfele, dators, kopētājs, printeris, videokamera, diktofons, DVD), noorganizēts projekta noslēguma seminārs, presē ievietotas 5 publikācijas.
Priority: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 10000.92 LVL / 14 230.03 EUR
Grant spent: 8359.60 LVL / 11 894.64 EUR
Project number: NVOF2.1./6-2/19
Project Promoter: Galēnu kultūrvēstures biedrība
Start date of project: 01.10.2007.
Project finish date: 30.09.2008.
Status: Pabeigts