eea-norway


Galēnu kultūrvēstures biedrība - Riebiņu novada iedzīvotāju izglītībai un kultūrai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Galēnu kultūrvēstures biedrība" institucionālo kapacitāti, izveidojot un ar mēbelēm nokomplektējot organizācijas biroju- apmācību klasi, aprīkojot to ar mūsdienīgu biroja tehniku, kā arī sagatavojot kvalificētus speciālistus projektu vadībā, grāmatvedībā, muzeju darbā, informātikā, nometņu vadīšanā. Biedrības "Galēnu kultūrvēstures biedrība" darbības ilgtermiņa plāns paredz sekmēt Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos,
- apzinot, atjaunojot un iedzīvinot sabiedrībā novada kultūrvēstures mantojumu,
- veicinot sabiedrības izglītošanos, radot iespējas pieaugušo tālākizglītībai,
- veicinot dialogu un sapratni starp novada teritorijā dzīvojošajiem dažādu tautību pārstāvjiem.

Результаты проекта: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par bērnu nometņu vadīšanu (2 biedri), projektu vadību (1 biedrs), grāmatvedība (1 biedrs) un muzeju darbu (1 biedrs) un informātikas jautājumiem (1 biedrs). Projekta ietvaros iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (21 galda un krēsla komplekts, 4 plaukti, tāfele, dators, kopētājs, printeris, videokamera, diktofons, DVD), noorganizēts projekta noslēguma seminārs, presē ievietotas 5 publikācijas.
Приоритет: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 10000.92 LVL / 14 230.03 EUR
Использованный грант: 8359.60 LVL / 11 894.64 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./6-2/19
Исполнитель проекта: Galēnu kultūrvēstures biedrība
Дата начала проекта: 01.10.2007.
Дата окончания проекта: 30.09.2008.
Cтатус: проект осуществлён