eea-norway


100 kontakti - 100 iespējas Sentio attīstībā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio"" institucionālo kapacitāti, piesaistot jaunus biedrus, organizējot informēšanas un publicitātes pasākumus, organizējot konsultācijas un pozitīvas pieredzes pārņemšanas pasākumus, iegādājoties biroja tehniku, veidojot jaunus sadarbības tīklus un kontaktus. Biedrības "Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio" ilgtermiņa mērķi ir vērsti uz aktīvo sieviešu iesaisti organizācijā, nodrošinot pozitīvo piemēru nodošanu, jauno uzņēmēju konsultatīvo atbalstu, izpratni un aktīvu iesaisti ES struktūrfondu, atbalsta programmu sagatavošanā un īstenošanā.

Project results: Projekta ietvaros organizācijai piesaistīti 7 jauni biedri, noorganizētas 2 tematiskas tikšanās biedrības pārstāvēm, uzņēmējām un ieinteresētajām personām, sniegtas ~80 konsultācijas projektu vadības un organizācijas brieduma novērtēšanas jomā, notikusi 1 pieredzes apmaiņas vizīte, iegādāta biroja tehnika (2 datori, fakss, kopētājs, printeris, projektors, fotoaparāts), izveidota biedrības mājas lapa www.usksentio.lv., noorganizēts projekta noslēguma pasākums, izdoti informatīvi bukleti, presē ievietotas 3 publikācijas, izveidots 1 TV sižets.
Priority: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 16112.37 LVL / 22 925.84 EUR
Grant spent: 14501.13 LVL / 20 633.25 EUR
Project number: NVOF2.1./6-1/20
Project Promoter: Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio"
Start date of project: 01.12.2007.
Project finish date: 30.09.2008.
www: http://www.usksentio.lv
Status: Pabeigts