eea-norway


Nodibinājuma " Sociālo pakalpojumu aģentūra" "Ģimenes krīzes centrs" kapacitātes stiprināšana Izglītības centra izveidei"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt nodibinājuma "Nodibinājums - Sociālo pakalpojumu aģentūra" "Ģimenes krīzes centrs"" institucionālo kapacitāti, veicot organizācijas darbības stratēģisko plānošanu, veicot darbinieku un lektoru apmācību, izveidojot jaunu darbības virzienu – Sociālo pakalpojumu aģentūras Izglītības centru, izstrādājot jaunas programmas, veidojot centra publicitāti un veidojot sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm, izglītības un sociālā sfērā strādājošām institūcijām Latvijā un ārpus tās. Nodibinājuma ilgtermiņa plāna mērķi ir:
- attīstīt un pilnveidot profesionālo psihosociālā darba praksi Latvijā,
- izstrādāt un īstenot pieaugušo profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas,
- veicināt ilgtspējīgu sociālās sfēras, pašvaldību darbinieku un pedagogu profesionalitāti un konkurētspēju.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros apmācīti 11 darbinieki un lektori (tēmas - terapeitisko spēļu sociālā darba prakses ar pusaudžiem, metodes darbam ar pieaugušo auditoriju, sociālo pakalpojumu plānošana, projektu pieteikumu sagatavošana, projektu vadība, projektu atskaišu sagatavošana, spēļu terapijas metodes darbā ar bērniem/pusaudžiem, komandas darbs organizācijā. Apmācībām par sociālo darbu ar dažādām klientu grupām un motivācijas veidošanu piesaistīts lektors no Sociālās izglītības departamenta Norvēģijā. Projekta ietvaros iegādāta biroja tehnika (dators, kopētājs, projektors, ekrāns projektoram), izstrādāta nodibinājuma stratēģija 2008.-2011.gadam, izstrādātas un IZM apstiprinātas 2 profesionālās pilnveides izglītības programmas, uzlabota un papildināta nodibinājuma mājas lapa www.krize.lv, izdoti informatīvi bukleti, noorganizēti 18 semināri 445 sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, presē publicēts 1 raksts. Nodibinājums izveidojis sociālo pakalpojumu aģentūru "Izglītības centrs" un iestājies apvienībā "Vidzemes partnerība "Brasla"".
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,9. Tehniskā palīdzība,3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 29989.92 LVL / 42 671.81 EUR
Izlietotais grants: 26220.55 LVL / 37 308.48 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./1-1/01
Projekta īstenotājs: - Sociālo pakalpojumu aģentūra" "Ģimenes krīzes centrs"
Uzsākšanas datums: 06.01.2008.
Pabeigšanas datums: 30.03.2009.
WWW adrese: http://www.krize.lv
Statuss: Pabeigts