eea-norway


Biedrības "Projekta ciklu menedžments" darbības uzsākšana un kapacitātes celšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Projekta ciklu menedžments" institucionālo kapacitāti, apmācot biedrus uzlabojot materiāli tehnisko bāzi, veidojot biedrības atpazīstamību, attīstīt sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām. Biedrības ilgtermiņa attīstības plāns paredz:
- apvienot esošos un potenciālos projektu vadītājus biedrībā, lai sekmētu viņu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu,
- veidot interešu grupas reģionos, lai palielinātu iedzīvotāju interesi par projektu rakstīšanu, realizēšanu un iespējamu finanšu piesaistīšanu uzņēmējdarbības veicināšanai.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 10 biedri apmācīti darbam biedrībā un projektu vadībā, iegādāta biroja tehnika (dators, kopētājs, projektors), izveidota biedrības mājas lapa www.pcml.lv, uzsākta sadarbība ar Rīgas 3. arodskolu par kopīgas mācību programmas "Projekta vadītāja asistents" uzsākšanu, noorganizēts projekta noslēguma seminārs, noorganizēti 2 izbraukuma semināri biedrības popularizēšanai, presē ievietots viens paziņojums par projekta pasākumu.

Detalizēta informācija

Prioritāte: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 13789.42 LVL / 19 620.58 EUR
Izlietotais grants: 9497.20 LVL / 13 513.30 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./1-3/02
Projekta īstenotājs: Projekta ciklu menedžments
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 13.03.2009.
WWW adrese: http://www.pcml.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli