eea-norway


Biedrības "Projekta ciklu menedžments" darbības uzsākšana un kapacitātes celšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Projekta ciklu menedžments" institucionālo kapacitāti, apmācot biedrus uzlabojot materiāli tehnisko bāzi, veidojot biedrības atpazīstamību, attīstīt sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām. Biedrības ilgtermiņa attīstības plāns paredz:
- apvienot esošos un potenciālos projektu vadītājus biedrībā, lai sekmētu viņu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu,
- veidot interešu grupas reģionos, lai palielinātu iedzīvotāju interesi par projektu rakstīšanu, realizēšanu un iespējamu finanšu piesaistīšanu uzņēmējdarbības veicināšanai.

Project results: Projekta ietvaros 10 biedri apmācīti darbam biedrībā un projektu vadībā, iegādāta biroja tehnika (dators, kopētājs, projektors), izveidota biedrības mājas lapa www.pcml.lv, uzsākta sadarbība ar Rīgas 3. arodskolu par kopīgas mācību programmas "Projekta vadītāja asistents" uzsākšanu, noorganizēts projekta noslēguma seminārs, noorganizēti 2 izbraukuma semināri biedrības popularizēšanai, presē ievietots viens paziņojums par projekta pasākumu.
Priority: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 13789.42 LVL / 19 620.58 EUR
Grant spent: 9497.20 LVL / 13 513.30 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./1-3/02
Project Promoter: Projekta ciklu menedžments
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 13.03.2009.
www: http://www.pcml.lv
Status: Pabeigts