eea-norway


Kapacitātes veicināšana biedrības "Latvijas pirts iniciatīvām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Latvijas Pirts" institucionālo kapacitāti un sakārtot pirts pakalpojumu jomas attīstībai nepieciešamos jautājumus, kas ietver pirtnieku apmācības programmas izstrādi un licencēšanu, pirtnieka darba aizsardzības instrukcijas izstrādāšanu, dažādu informatīvo materiālu izdošanu, lietotājam draudzīgas mājas lapas izveidi, kas atspoguļotu jaunumus un iespējas pirts pakalpojumu jomā, kā arī nometnes, kursu un semināru organizēšanu. Biedrības ilgtermiņa mērķi ietver:
- jaunu pirts pakalpojumu izveidošanu un attīstību,
- pirts kompleksa un pirtnieka profesijas standartu un kvalitātes prasību izstrādi, pirtnieka profesijas apmācības sistēmas izveidi,
- veselīga dzīves veida veicināšanu un sabiedrības pārliecināšanu par tā priekšrocībām.

Результаты проекта: Projekta ietvaros sagatavoti un izdoti 4 informatīvi materiāli, uzlabota un papildināta biedrības mājas lapa www.latvijaspirtis.lv, iegādāta biroja tehnika (2 portatīvie datori, serveris, printeris, fotoaparāts, iesiešanas iekārta), noorganizēta mācību nometne par veselīgu dzīvesveidu, masāžām, pēršanas niansēm, noorganizēti 2 semināri pirts īpašniekiem un interesentiem par pirts niansēm, presē ievietotas 9 publikācijas, TV pārraidīta viena reportāža.
Приоритет: 3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 16816.66 LVL / 23 927.95 EUR
Использованный грант: 14849.96 LVL / 21 129.59 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./2-3/04
Исполнитель проекта: Latvijas Pirts
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 15.07.2009.
www: http://www.termorelax.com
Cтатус: проект осуществлён