eea-norway


Biedrības "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"" kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"" institucionālo kapacitāti, iegādājoties mūsdienīgu inventāru un aprīkojumu, izveidojot jaunas un atjaunojot novecojušās specializētās orientēšanās tautas sporta kartes, kā arī veicot organizācijas biedru apmācību. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- veicināt Ziemeļkurzemes, īpaši bērnu un jauniešu iesaistīšanos orientēšanās tautas sporta aktivitātēs,
- nodrošināt orientēšanās tautas sporta pasākumu pieejamību iespējami plašākam Ventspils un Talsu rajona iedzīvotāju lokam,
- sekmēt dažādu Ventspils un Talsu rajona sabiedrības slāņu integrāciju, piedaloties kopīgās veselības nostiprināšanas un fiziskajās aktivitātēs,
- dažādot aktīvas, plašiem sabiedrības slāņiem pieejamas, brīvā laika pavadīšanas iespējas Ventspils un Talsu rajonā.

Project results: Projekta ietvaros vairāk nekā 10 organizācijas biedri un interesenti papildinājuši zināšanas 4 dažādās apmācībās par orientēšanās karšu atjaunošanu, orientēšanās tautas sporta distanču plānošanu un sagatavošanu, orientēšanās tautas sacensību rīkošanu un IOF standartiem atbilstošu starptautiska mēroga orientēšanās sporta sacensību rīkošanu. 10 organizācijas biedri Igaunijā apmeklējuši apmācības par Elektroniskā atzīmēšanās sistēmu SportIdent. Projekta rezultātā sagatavotas 4 jaunas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas orientēšanās kartes, izdots buklets ar informāciju par projektu, iegādāts SportIdent elektroniskās atzīmēšanās sistēmas tehnisko līdzekļu komplekts (nolasītāji, SI bāzes stacijas, SI dalībnieku atzīmēšanās kartes), iegādāti 2 portatīvie datori un 3 printeri. Informācija par projektu ievietota mājas lapās www.talsuvestis.lv, www.talsi.lv, www.zkcentrs.lv, www.ventspils.lv, www.talsurajons.lv, www.kurzemniekiem.lv, kā arī Talsu un Ventspils rajona laikrakstos un Talsu TV, LTV 1 "Novadu ziņas".
Priority: 11. Veselība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzeme Region
Grant awarded: 20987.55 LVL / 29 862.59 EUR
Grant spent: 18227.64 LVL / 25 935.60 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./4-1/08
Project Promoter: Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 31.10.2009.
www: http://okzk.talsubjc.lv
Status: Pabeigts