eea-norway


Biedrības "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"" institucionālo kapacitāti, iegādājoties mūsdienīgu inventāru un aprīkojumu, izveidojot jaunas un atjaunojot novecojušās specializētās orientēšanās tautas sporta kartes, kā arī veicot organizācijas biedru apmācību. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- veicināt Ziemeļkurzemes, īpaši bērnu un jauniešu iesaistīšanos orientēšanās tautas sporta aktivitātēs,
- nodrošināt orientēšanās tautas sporta pasākumu pieejamību iespējami plašākam Ventspils un Talsu rajona iedzīvotāju lokam,
- sekmēt dažādu Ventspils un Talsu rajona sabiedrības slāņu integrāciju, piedaloties kopīgās veselības nostiprināšanas un fiziskajās aktivitātēs,
- dažādot aktīvas, plašiem sabiedrības slāņiem pieejamas, brīvā laika pavadīšanas iespējas Ventspils un Talsu rajonā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros vairāk nekā 10 organizācijas biedri un interesenti papildinājuši zināšanas 4 dažādās apmācībās par orientēšanās karšu atjaunošanu, orientēšanās tautas sporta distanču plānošanu un sagatavošanu, orientēšanās tautas sacensību rīkošanu un IOF standartiem atbilstošu starptautiska mēroga orientēšanās sporta sacensību rīkošanu. 10 organizācijas biedri Igaunijā apmeklējuši apmācības par Elektroniskā atzīmēšanās sistēmu SportIdent. Projekta rezultātā sagatavotas 4 jaunas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas orientēšanās kartes, izdots buklets ar informāciju par projektu, iegādāts SportIdent elektroniskās atzīmēšanās sistēmas tehnisko līdzekļu komplekts (nolasītāji, SI bāzes stacijas, SI dalībnieku atzīmēšanās kartes), iegādāti 2 portatīvie datori un 3 printeri. Informācija par projektu ievietota mājas lapās www.talsuvestis.lv, www.talsi.lv, www.zkcentrs.lv, www.ventspils.lv, www.talsurajons.lv, www.kurzemniekiem.lv, kā arī Talsu un Ventspils rajona laikrakstos un Talsu TV, LTV 1 "Novadu ziņas".
Prioritāte: 11. Veselība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 20987.55 LVL / 29 862.59 EUR
Izlietotais grants: 18227.64 LVL / 25 935.60 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./4-1/08
Projekta īstenotājs: Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.10.2009.
WWW adrese: http://okzk.talsubjc.lv
Statuss: Pabeigts