eea-norway


Biedrības "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"" institucionālo kapacitāti, iegādājoties mūsdienīgu inventāru un aprīkojumu, izveidojot jaunas un atjaunojot novecojušās specializētās orientēšanās tautas sporta kartes, kā arī veicot organizācijas biedru apmācību. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- veicināt Ziemeļkurzemes, īpaši bērnu un jauniešu iesaistīšanos orientēšanās tautas sporta aktivitātēs,
- nodrošināt orientēšanās tautas sporta pasākumu pieejamību iespējami plašākam Ventspils un Talsu rajona iedzīvotāju lokam,
- sekmēt dažādu Ventspils un Talsu rajona sabiedrības slāņu integrāciju, piedaloties kopīgās veselības nostiprināšanas un fiziskajās aktivitātēs,
- dažādot aktīvas, plašiem sabiedrības slāņiem pieejamas, brīvā laika pavadīšanas iespējas Ventspils un Talsu rajonā.

Результаты проекта: Projekta ietvaros vairāk nekā 10 organizācijas biedri un interesenti papildinājuši zināšanas 4 dažādās apmācībās par orientēšanās karšu atjaunošanu, orientēšanās tautas sporta distanču plānošanu un sagatavošanu, orientēšanās tautas sacensību rīkošanu un IOF standartiem atbilstošu starptautiska mēroga orientēšanās sporta sacensību rīkošanu. 10 organizācijas biedri Igaunijā apmeklējuši apmācības par Elektroniskā atzīmēšanās sistēmu SportIdent. Projekta rezultātā sagatavotas 4 jaunas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas orientēšanās kartes, izdots buklets ar informāciju par projektu, iegādāts SportIdent elektroniskās atzīmēšanās sistēmas tehnisko līdzekļu komplekts (nolasītāji, SI bāzes stacijas, SI dalībnieku atzīmēšanās kartes), iegādāti 2 portatīvie datori un 3 printeri. Informācija par projektu ievietota mājas lapās www.talsuvestis.lv, www.talsi.lv, www.zkcentrs.lv, www.ventspils.lv, www.talsurajons.lv, www.kurzemniekiem.lv, kā arī Talsu un Ventspils rajona laikrakstos un Talsu TV, LTV 1 "Novadu ziņas".
Приоритет: 11. Veselība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Kurzemes reģions
Грант: 20987.55 LVL / 29 862.59 EUR
Использованный грант: 18227.64 LVL / 25 935.60 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./4-1/08
Исполнитель проекта: Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 31.10.2009.
www: http://okzk.talsubjc.lv
Cтатус: проект осуществлён