eea-norway


”IMKA-Liepāja” jauniešu organizācija JAUNIEŠIEM

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Jauniešu organizācija "IMKA Liepāja"" institucionālo kapacitāti, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, īrējot telpas birojam, piesaistot jaunus biedrus, noorganizējot jauno un esošo biedru apmācības. Biedrības ilgtermiņa mērķi paredz:
- sabiedrībai aktuālu programmu izveidi (nometnes, piedzīvojumu trases, izdzīvošanas pārgājienus dabā un pilsētā utt.),
- jauniešiem pievilcīgu metožu pielietošanu un jauniešu-vienaudžu apmācītāju izglītošanu,
- sociāli izstumto jauniešu iekļaušanu Liepājas sabiedrībā,
- jauniešu motivēšanu iesaistīties sabiedrībā notiekošajos procesos (vide, ekonomika, izglītība, politika) Liepājas rajonā un Liepājā.

Project results: Projekta ieguldījums biedrības mērķu sasniegšanā:
- 4 dienu apmācību seminārs (10 dalībnieki) par šādām tēmām: teorija par neformālo izglītību; praktiskie uzdevumi ārā aktivitātēs, pielietojot tūrisma inventāru;
- 19 vienaudžu izglītības pasākumi par dažādām tēmām, piemēram, Vecgada pasākums, galda futbola čempionāts, filmu nakts (kopā 284 dalībnieki);
- 10 pasākumi Liepājas Karostas bērniem un jauniešiem par alternatīviem brīva laika pavadīšanas veidiem;
- 4 dienu pasākums "Iespēju mežs" (āra aktivitātes) (12 dalībnieki);
- 2 dienu apmācības "Piedzīvojums Liepājā", 15 dalībnieki;
- Izstrādāti un iesniegti 4 projektu pieteikumi, no kuriem 1 apstiprināts un 2009.gadā īstenots;
- Iegādāts tehniskais aprīkojums, biroja mēbeles un tūrisma inventārs;
- Informācija par biedrības un projekta aktivitātēm ievietota masu medijos - laikrakstā "Kurzemes Vārds" (3 reizes) un 8 dažādos interneta portālos: liepajniekiem.lv, tvkurzeme.lv, rekurzeme.lv, e-art.lv, hc.lv, delfi.lv, kurzemes-vards.lv, laiki.lv (kopā 22 reizes).
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzeme Region
Grant awarded: 33458.96 LVL / 47 607.81 EUR
Grant spent: 24473.48 LVL / 34 822.62 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./4-3/09
Project Promoter: Jauniešu organizācija "IMKA Liepāja"
Start date of project: 06.01.2008.
Project finish date: 30.11.2009.
Status: Pabeigts