eea-norway


”IMKA-Liepāja” jauniešu organizācija JAUNIEŠIEM

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Jauniešu organizācija "IMKA Liepāja"" institucionālo kapacitāti, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, īrējot telpas birojam, piesaistot jaunus biedrus, noorganizējot jauno un esošo biedru apmācības. Biedrības ilgtermiņa mērķi paredz:
- sabiedrībai aktuālu programmu izveidi (nometnes, piedzīvojumu trases, izdzīvošanas pārgājienus dabā un pilsētā utt.),
- jauniešiem pievilcīgu metožu pielietošanu un jauniešu-vienaudžu apmācītāju izglītošanu,
- sociāli izstumto jauniešu iekļaušanu Liepājas sabiedrībā,
- jauniešu motivēšanu iesaistīties sabiedrībā notiekošajos procesos (vide, ekonomika, izglītība, politika) Liepājas rajonā un Liepājā.

Projekta rezultāti: Projekta ieguldījums biedrības mērķu sasniegšanā:
- 4 dienu apmācību seminārs (10 dalībnieki) par šādām tēmām: teorija par neformālo izglītību; praktiskie uzdevumi ārā aktivitātēs, pielietojot tūrisma inventāru;
- 19 vienaudžu izglītības pasākumi par dažādām tēmām, piemēram, Vecgada pasākums, galda futbola čempionāts, filmu nakts (kopā 284 dalībnieki);
- 10 pasākumi Liepājas Karostas bērniem un jauniešiem par alternatīviem brīva laika pavadīšanas veidiem;
- 4 dienu pasākums "Iespēju mežs" (āra aktivitātes) (12 dalībnieki);
- 2 dienu apmācības "Piedzīvojums Liepājā", 15 dalībnieki;
- Izstrādāti un iesniegti 4 projektu pieteikumi, no kuriem 1 apstiprināts un 2009.gadā īstenots;
- Iegādāts tehniskais aprīkojums, biroja mēbeles un tūrisma inventārs;
- Informācija par biedrības un projekta aktivitātēm ievietota masu medijos - laikrakstā "Kurzemes Vārds" (3 reizes) un 8 dažādos interneta portālos: liepajniekiem.lv, tvkurzeme.lv, rekurzeme.lv, e-art.lv, hc.lv, delfi.lv, kurzemes-vards.lv, laiki.lv (kopā 22 reizes).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 33458.96 LVL / 47 607.81 EUR
Izlietotais grants: 24473.48 LVL / 34 822.62 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./4-3/09
Projekta īstenotājs: Jauniešu organizācija "IMKA Liepāja"
Uzsākšanas datums: 06.01.2008.
Pabeigšanas datums: 30.11.2009.
Statuss: Pabeigts