Home > Sources of funding

eea-norway


Biedrības "Neatkarība Balt." kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Neatkarība Balt." institucionālo kapacitāti, apmācot darbiniekus, veicot telpu remontu, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un automašīnu (rehabilitācijas centra klientu sociālo vajadzību nodrošināšanai). Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- palīdzēt no narkotikām un alkohola atkarīgiem cilvēkiem izmainīt savu dzīvesveidu un adaptēties sabiedrībā un veicināt viņu aktīvu iesaistīšanos palīdzībā citiem atkarīgajiem un cīņā pret narkomānijas un alkoholisma izplatīšanos,
- veikt darbu ar līdzatkarīgajiem, veikt informatīvi profilaktisko darbu sabiedrībā, īpaši jaunatnes vidū,
- atvērt rehabilitācijas un sociālās adaptācijas centrus atkarīgajiem dažādos Latvijas reģionos, izveidot informācijas un sociālas adaptācijas centru Rīgā un nodrošināt tā funkcionēšanu.

Project results: Projekta ietvaros organizācijas grāmatvedis uzlabojis zināšanas grāmatvedības uzskaites jautājumos un projektu vadītāja ieguvusi papildus zināšanas praktiskajā projektu vadībā. Projekta ietvaros veikts telpu remonts (logu nomaiņa), iegādāts aprīkojums (faksa aparāts, dators, kopētājs), iegādāta automašīna, vietējā presē bijusi 1 publikācija.
Priority: 11. Veselība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 28092.73 LVL / 39 972.35 EUR
Grant spent: 24041.21 LVL / 34 207.56 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./6-8/13
Project Promoter: Neatkarība Balt.
Start date of project: 06.01.2008.
Project finish date: 31.05.2009.
www: http://www.neatkariba-balt.lv
Status: Pabeigts