Начало > Источники финансирования

eea-norway


Biedrības "Neatkarība Balt." kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Neatkarība Balt." institucionālo kapacitāti, apmācot darbiniekus, veicot telpu remontu, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un automašīnu (rehabilitācijas centra klientu sociālo vajadzību nodrošināšanai). Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- palīdzēt no narkotikām un alkohola atkarīgiem cilvēkiem izmainīt savu dzīvesveidu un adaptēties sabiedrībā un veicināt viņu aktīvu iesaistīšanos palīdzībā citiem atkarīgajiem un cīņā pret narkomānijas un alkoholisma izplatīšanos,
- veikt darbu ar līdzatkarīgajiem, veikt informatīvi profilaktisko darbu sabiedrībā, īpaši jaunatnes vidū,
- atvērt rehabilitācijas un sociālās adaptācijas centrus atkarīgajiem dažādos Latvijas reģionos, izveidot informācijas un sociālas adaptācijas centru Rīgā un nodrošināt tā funkcionēšanu.

Результаты проекта: Projekta ietvaros organizācijas grāmatvedis uzlabojis zināšanas grāmatvedības uzskaites jautājumos un projektu vadītāja ieguvusi papildus zināšanas praktiskajā projektu vadībā. Projekta ietvaros veikts telpu remonts (logu nomaiņa), iegādāts aprīkojums (faksa aparāts, dators, kopētājs), iegādāta automašīna, vietējā presē bijusi 1 publikācija.
Приоритет: 11. Veselība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 28092.73 LVL / 39 972.35 EUR
Использованный грант: 24041.21 LVL / 34 207.56 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./6-8/13
Исполнитель проекта: Neatkarība Balt.
Дата начала проекта: 06.01.2008.
Дата окончания проекта: 31.05.2009.
www: http://www.neatkariba-balt.lv
Cтатус: проект осуществлён