eea-norway


Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules" kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules" institucionālo kapacitāti, iekārtojot biedrības biroja telpas, noorganizējot apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu un popularizējot biedrības darbību sabiedrībā. Biedrības ilgtermiņa mērķis paredz:
- popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū, rīkojot aktivitātes un pasākumus,
- organizēt izglītības un mūžizglītības pasākumus Aglonas novadā,
- rosināt sadarbības iespējas nevalstiskajā sektorā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai.

Project results: Projekta ietvaros 12 biedri un 3 darbinieki uzlabojuši prasmes lietot datoru, sagatavoti 4 projektu pieteikumi, veikts telpu remonts, iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (dators, kopētājs - skeneris, telefons, ofisa galds, 4 skapji - plaukti, 30 krēsli, demonstrēšanas stends, apspriežu galds, mazvērtīgais inventārs), izdoti informatīvi bukleti, vietējā presē bijušas 5 publikācijas, informācija par projektu ievietota internetā www.aglona.lv, iegādāti reprezentācijas materiāli, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni.
Priority: 11. Veselība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 26457.80 LVL / 37 646.06 EUR
Grant spent: 22287.85 LVL / 31 712.75 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./6-2/15
Project Promoter: Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules"
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 30.10.2009.
Status: Pabeigts