eea-norway


Muzeja "LATVIEŠI PASAULĒ" izveidošana Latvijā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "LATVIEŠI PASAULĒ-muzejs un pētniecības centrs" institucionālo kapacitāti, algojot darbiniekus, piesaistot profesionālus konsultantus, īrējot telpas, iegādājoties biroja aprīkojumu un izpētot potenciālās muzeja vietas ārpus Rīgas. Biedrība ilgtermiņa plāns paredz izveidot muzeju un pētniecības centru, lai saglabātu, pētītu un iepazīstinātu plašu sabiedrību ar latviešu migrācijas vēsturi un ārzemju latviešu dzīvi, kultūru un devumu pasaulei un Latvijai pēdējos 200 gados, ieskaitot mūsdienu izceļotājus.

Project results: Projekta ietvaros piesaistīti 14 biedri un 12 atbalstītāji, izstrādāts biedrības ilgtermiņa plānošanas dokuments un krājuma politikas dokuments, iekārtotas 2 noliktavas Latvijā un ASV (iegādāti 8 arhīvi), papildināts muzeja krājums (papildus 50 priekšmeti un 100 grāmatas), iegādātas biroja mēbeles, atrasta iespējamā muzeja mājvieta Liepājā (Dzelzceļnieku 1), Projekta laikā biedrība iestājusies 2 starptautiskajās asociācijās, nodibinājusi vietējās atbalsta grupas ASV, Kanādā un Austrālijā, piedalījusies AEMI gadskārtējā konferencē Ziemeļvācijā. Projekta ietvaros sagatavoti 6 jauni projektu pieteikumi (no tiem vismaz 2 atbalstīti), izveidota biedrības mājas lapa www.lapamuzejs.lv, izveidotas 2 izstādes par latviešiem pasaulē un kara bēgļiem, izdota informatīva brošūra latviešu, angļu un krievu val. (2000 gab.). Informācija par projektu ievietota 10 dažādās interneta mājas lapās (17 raksti), 5 dažādos laikrakstos (12 raksti), kā arī bijušas 2 intervijas televīzijā un radio.
Priority: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,1. Akadēmiskie pētījumi,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 40050.71 LVL / 56 987.03 EUR
Grant spent: 29012.80 LVL / 41 281.50 EUR
Project number: 2008.NVOF2.3./1-7/01
Project Promoter: biedrība "LATVIEŠI PASAULĒ-muzejs un pētniecības centrs"
Start date of project: 13.01.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://www.lapamuzejs.lv
Status: Pabeigts