eea-norway


Biedrības "Māmiņas bērnu labklājībai" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Māmiņas bērnu labklājībai" institucionālo kapacitāti, veicot biedru apmācību, noorganizējot pieredzes apmaiņu ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, izveidojot un uzturot biedrības mājas lapu, papildinot materiāli tehnisko bāzi. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz veicināt vietējās sabiedrības pilsonisko līdzdarbību, pilnveidojot to zināšanas pilsoniskas sabiedrības jautājumos un iesaistot sabiedrības līdzdalības, vides aizsardzības, veselīga dzīvesveida aktivitātēs.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros noorganizētas vairākas apmācības biedriem, atbalstītājiem un citiem interesentiem par ziedojumu piesaisti, NVO attīstības stratēģiju, NVO grāmatvedību, saskarsmi un komunikāciju, sabiedriskajām attiecībām, efektīvu prezentāciju, vienota tēla izstrādi, reklāmu un mārketingu (vidēji 14 dalībnieki katrās mācībās). Projekta ietvaros izveidota biedrības mājas lapa www.labklajibai.lv, papildināta biroja tehnika un biroja mēbeles, izdoti 1000 bukleti, izgatavoti 30 krekliņi, 75 krūzītes, 100 pildspalvas un 67 kalendāri. Projekta laikā piesaistīti 14 jauni biedri, noorganizēti 4 pieredzes apmaiņas braucieni uz dažādu reģionu NVO (vidēji 12 dalībnieki katrā braucienā). Informācija par projektu ievietota 4 dažādās interneta mājas lapās un 4 dažādos vietējos laikrakstos.
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 21762.44 LVL / 30 965.16 EUR
Izlietotais grants: 18934.54 LVL / 26 941.42 EUR
Projekta numurs: 2008.NVOF2.3./2-3/03
Projekta īstenotājs: biedrība "Māmiņas bērnu labklājībai"
Uzsākšanas datums: 02.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.01.2009.
WWW adrese: http://labklajibai.lv/
Statuss: Pabeigts