esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea-norway


Biedrības "Māmiņas bērnu labklājībai" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Māmiņas bērnu labklājībai" institucionālo kapacitāti, veicot biedru apmācību, noorganizējot pieredzes apmaiņu ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, izveidojot un uzturot biedrības mājas lapu, papildinot materiāli tehnisko bāzi. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz veicināt vietējās sabiedrības pilsonisko līdzdarbību, pilnveidojot to zināšanas pilsoniskas sabiedrības jautājumos un iesaistot sabiedrības līdzdalības, vides aizsardzības, veselīga dzīvesveida aktivitātēs.

Результаты проекта: Projekta ietvaros noorganizētas vairākas apmācības biedriem, atbalstītājiem un citiem interesentiem par ziedojumu piesaisti, NVO attīstības stratēģiju, NVO grāmatvedību, saskarsmi un komunikāciju, sabiedriskajām attiecībām, efektīvu prezentāciju, vienota tēla izstrādi, reklāmu un mārketingu (vidēji 14 dalībnieki katrās mācībās). Projekta ietvaros izveidota biedrības mājas lapa www.labklajibai.lv, papildināta biroja tehnika un biroja mēbeles, izdoti 1000 bukleti, izgatavoti 30 krekliņi, 75 krūzītes, 100 pildspalvas un 67 kalendāri. Projekta laikā piesaistīti 14 jauni biedri, noorganizēti 4 pieredzes apmaiņas braucieni uz dažādu reģionu NVO (vidēji 12 dalībnieki katrā braucienā). Informācija par projektu ievietota 4 dažādās interneta mājas lapās un 4 dažādos vietējos laikrakstos.
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Грант: 21762.44 LVL / 30 965.16 EUR
Использованный грант: 18934.54 LVL / 26 941.42 EUR
Номер проекта: 2008.NVOF2.3./2-3/03
Исполнитель проекта: biedrība "Māmiņas bērnu labklājībai"
Дата начала проекта: 02.01.2009.
Дата окончания проекта: 31.01.2009.
www: http://labklajibai.lv/
Cтатус: проект осуществлён