eea-norway


Glūdas pagasta biedrības "Attīstības centrs - Dzīvo gudri" darbības kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs-Dzīvo gudri"" institucionālo kapacitāti, veicot biedru apmācību, iegādājoties datortehniku, organizējot interešu nodarbības un iegādājoties tām nepieciešamo aprīkojumu. Biedrības ilgtermiņa mērķi paredz:
- celt lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā Glūdas pagasta Zemgales ciemā,
- organizēt pasākumus, kuri veicina veselīgu dzīves veidu, interešu izglītību un personības attīstību.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 12 biedri ieguvuši zināšanas projektu sagatavošanā, noorganizētas apmācības fotografēšanas un fotoapstrādes tehnikā (16 dalībnieki), iegādāta datortehnika un biroja tehnika, izdots buklets par biedrību un tās darbību. Projekta laikā sagatavoti 5 jaunu projektu pieteikumi, noorganizēts 1 pieredzes apmaiņas brauciens, noorganizēta 1 fotodarbu izstāde. Informācija par projektu publicēta vietējā laikrakstā "Zemgales ziņas", kā arī mājas lapās www.gluda.lv, www.partneribalielupe.lv.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,11. Veselība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 7342.00 LVL / 10 446.72 EUR
Izlietotais grants: 6608.09 LVL / 9 402.46 EUR
Projekta numurs: 2008.NVOF2.3./5-5/08
Projekta īstenotājs: biedrība "Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs-Dzīvo gudri""
Uzsākšanas datums: 02.02.2009.
Pabeigšanas datums: 02.01.2010.
Statuss: Pabeigts