eea-norway


Ielu basketbols kā preventīvs pasākums jauniešu noziedzības līmeņa samazināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības „STREETBASKET” institucionālo kapacitāti, iegādājoties aprīkojumu, lai nodrošinātu turnīru norisi atbilstoši ielu basketbola nosacījumiem, nodrošinātu dalībnieku drošību, skatītāju ērtības, tiesnešu un turnīru organizatoru kvalitatīvu darbu, kā arī veicot informācijas un publicitātes pasākumus. Biedrības ilgtermiņa mērķi paredz iesaistīt pēc iespējas lielāku skaitu jauniešus, īpaši ielu bērnus, jauniešus, kuri izdarījuši likumpārkāpumus un kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, preventīvos pasākumos, kas vērsti uz jauniešu noziedzības līmeņa samazināšanu un ierobežošanu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros biedrības mājas lapa papildināta ar jaunām sadaļām, ieviesta lietotāju galerija, veikts tulkojums uz krievu un angļu valodu, ieviestas valodu izvēles iespējas. Projekta ietvaros iegādāts nepieciešamais ielu basketbola aprīkojums (grozi, bumbas, spēles laukuma segums, tablo, saliekamās tribīnes, teltis, apskaņošanas aparatūra), datortehnika, biroja mēbeles. Projekta laikā biedrības mājas lapas ekskluzīvo apmeklētāju skaits ir palielinājies līdz 197 409 ekskluzīviem apmeklētājiem (pirms projekta 26578 apmeklētāju).
Prioritāte: 10. Tieslietas
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 29141.30 LVL / 41 464.33 EUR
Izlietotais grants: 25827.85 LVL / 36 749.72 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF2.4./1-37/01
Projekta īstenotājs: „STREETBASKET”
Uzsākšanas datums: 01.03.2010.
Pabeigšanas datums: 30.04.2010.
WWW adrese: http://www.streetbasket.lv
Statuss: Pabeigts